Hrvatski

Dr. ANDELO PUZ  JE OTKRIVAC POVODA IZVORA ALZHEIMEROVE BOLESTI. INTO VENTRAL TEGMENTAL AREA. HUMORALNE CIMBENIKE I DOPAMINA. OBJAVLJENA U KANADI, MONTREAL, GODINA 2010.  OVAJ IZUZETAN OTKRICE JE BILA POZNATA U RIMU NA 20. RUJAN 2017, SVJETSKI DAN KONFERENCIJE ALZHEIMEROVE BOLESTI

PROTOKOL U IZRADI.